Terma dan syarat

Terakhir dikemas kini: 2021-08-18

Pengenalan

Selamat datang ke laman web KALVO .

Syarat Perkhidmatan ini ("Syarat", "Syarat Perkhidmatan") mengatur penggunaan laman web kami oleh anda di Kalvo.com (bersama atau "Perkhidmatan" secara individu) yang dikendalikan oleh KALVO .

Dasar Privasi kami juga mengatur penggunaan Layanan kami oleh anda dan menerangkan bagaimana kami mengumpulkan, melindungi dan mendedahkan maklumat yang dihasilkan dari penggunaan laman web kami oleh anda.

Perjanjian anda dengan kami merangkumi Syarat ini dan Dasar Privasi kami ("Perjanjian"). Anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami Perjanjian, dan bersetuju untuk mengikatnya.

Sekiranya anda tidak setuju dengan (atau tidak dapat mematuhi) Perjanjian, maka anda mungkin tidak menggunakan Perkhidmatan ini, tetapi beritahu kami dengan Menghubungi Kami supaya kami dapat berusaha mencari jalan keluar. Syarat ini berlaku untuk semua pengunjung, pengguna dan orang lain yang ingin mengakses atau menggunakan Perkhidmatan.

Komunikasi

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju untuk melanggan buletin, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin kami hantar. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk tidak menerima, atau semua, komunikasi ini dari kami dengan mengikuti pautan berhenti berlangganan atau Hubungi Kami

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami.

Perubahan Kepada Perkhidmatan

Kami berhak menarik atau mengubah Perkhidmatan kami, dan sebarang perkhidmatan atau bahan yang kami sediakan melalui Perkhidmatan, mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya atas sebab apa pun semua atau sebahagian Perkhidmatan tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk tempoh apa pun. Dari semasa ke semasa, kami mungkin menyekat akses ke beberapa bahagian Perkhidmatan, atau keseluruhan Perkhidmatan, kepada pengguna, termasuk pengguna yang berdaftar.

Pindaan Terma

Kami boleh mengubah Syarat pada bila-bila masa dengan menyiarkan syarat yang dipinda di laman web ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma ini secara berkala.

Penggunaan Platform anda secara berterusan setelah pengumuman Syarat yang disemak semula bermaksud anda menerima dan menyetujui perubahan tersebut. Anda diharapkan untuk kerap memeriksa halaman ini sehingga anda mengetahui adanya perubahan, kerana ia mengikat anda.

Dengan terus mengakses atau menggunakan Perkhidmatan kami setelah sebarang semakan berkuatkuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan syarat yang disemak. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan syarat baru, anda tidak lagi dibenarkan menggunakan Perkhidmatan.

Ucapan terima kasih

DENGAN MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH KAMI, ANDA MENGAKUI BAHAWA ANDA TELAH MEMBACA SYARAT PERKHIDMATAN INI DAN SETUJU DIBAWA OLEH MEREKA.